Over Kijk op Werk

Kijk op werk is een adviesbureau dat zich, op het gebied van loopbaanadvies, re-integratie en coaching, zowel op werkgevers, als op verzekeraars richt. Ook kunnen particulieren terecht bij Kijk op Werk en geeft Kijk op werk advies aan MKB bedrijven en non-profitorganisaties. Kortom, iedereen met vragen of het gebied van werk is welkom! Kijk op Werk heeft veel kennis en ervaring en maakt gebruik van een uitgebreid netwerk aan re-integratiespecialisten.


Visie en missie

Kijk op Werk biedt trajecten op maat aan en gaat uit van de kracht van een individu. "Ieder mens is uniek en voor iedereen is het in principe mogelijk, om een passende werkplek te vinden". Als de voorwaarden om goed te kunnen functioneren of om gemotiveerd te kunnen zijn, maar aanwezig zijn of gecreëerd kunnen worden! Kijk op Werk vindt het een uitdaging om samen met jou of met jouw medewerker op zoek te gaan naar de juiste voorwaarden en wil mensen bewust maken van hun persoonlijke talenten, om deze vervolgens optimaal in te kunnen zetten! 


Werkwijze

Tijdens trajecten worden interesses en kwaliteiten in beeld gebracht. Dit zodat iemand van daaruit op zoek kan gaan naar een werk(ervarings)plek die goed aan sluit bij zijn of haar wensen en mogelijkheden. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met een eventuele arbeidshandicap en met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Kijk op Werk heeft een groot netwerk, gebruikt gevalideerde testen en bemiddelt actief. Verder staat de kandidaat centraal en wordt er bij de start van ieder traject gezamenlijk een individueel plan opgesteld.

  

De persoon achter Kijk op Werk

Jacqueline Kruunenberg is initiatiefnemer van Kijk op Werk en goed thuis in de re-integratiewereld. Ze werkte in verschillende functies bij zowel commerciële re-integratiebedrijven als sociale werkvoorzieningen (re-integratieadviseur, jobcoach, trajectbegeleider, coach, trainer). Ook heeft ze 17 jaar samen met een compagnon een landelijk werkend re-integratiebedrijf gehad, waar zowel werkgevers, als gemeentes en verzekeraars terecht konden met vragen voor hun werknemers of cliënten. Jacqueline is iemand met een uitgesproken visie op re-integratie, die kwaliteit en maatwerk levert, laagdrempelig is, goed aan kan sluiten bij de vraag en bereid is om een extra stapje te zetten.

De re-integratiemarkt ontwikkelt zich snel. Dat vraagt erom dat je scherp blijft en ervoor zorgt dat je niet achter de feiten aanloopt. Jacqueline vindt het leuk om vernieuwend bezig te zijn en om te kijken hoe je nieuwe producten kunt ontwikkelen die aansluiten bij wat de markt vraagt en waarmee je mensen verder kunt helpen. Ze vindt het een uitdaging om kansen te creëren en gelooft er heilig in dat de meeste banen worden gevonden via netwerken. Daarom is jobcarving haar niet vreemd en brengt ze kandidaten actief onder de aandacht bij werkgevers. Daarbij maakt voor haar het opleidingsniveau niet uit. Ze kan zowel uit de voeten met mensen die praktisch geschoold zijn als met mensen die op HBO of universitair niveau functioneren.

Jacqueline is zakelijk, integer en resultaatgericht. Verder wordt zij door kandidaten, opdrachtgevers en collega’s omschreven als deskundig, inspirerend, veelzijdig en creatief. Ze is een echte netwerker met een positieve kijk op de mens, die een uitdaging niet uit de weg gaat, met veel verschillende doelgroepen overweg kan en altijd gericht is op mogelijkheden en op het creëren van kansen. De inclusieve arbeidsmarkt, dat is één van haar speerpunten.

Opleiding Naast de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en de opleiding Individuele Traject Begeleiding (supported employment / jobcoaching), heeft Jacqueline de opleiding tot loopbaanadviseur gevolgd (post-HBO). Ook schrijft ze regelmatig artikelen over onderwerpen in haar vakgebied, is ze betrokken bij verschillende landelijke projecten rondom arbeidsparticipatie en specifieke doelgroepen (onder andere voor mensen met autisme) en is ze aangesloten bij de NOLOC (Beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs en Jobcoaches).


Werken aan werk!
Loopbaanadvies, re-integratie en (job)coaching!