Projecten en advies

Wanneer je voor jouw organisatie op zoek bent naar een bedrijf dat je kan ondersteunen bij het opzetten van projecten in het kader van re-integratie, arbeidsparticipatie of loopbaanbegeleiding, dan ben je bij Kijk op Werk aan het juiste adres. Kijk op werk denkt graag met je mee en heeft ruime ervaring op adviesgebied.

Zo heeft Kijk op Werk met een opleidingsinstituut meegekeken naar hoe een re-integratiemodule ingepast kon worden in een bestaande loopbaanopleiding en is Kijk op Werk betrokken geweest bij verschillende arbeidsmatige dagbestedingsprojecten (o.a het opzetten van een zorgkwekerij). Ook heeft Kijk op Werk binnen een GGz instelling meegekeken naar over hoe de re-integratie beter georganiseerd kon worden en in sociale werkvoorzieningen advies over de invulling van begeleid werken gegeven.

Momenteel denkt Kijk op Werk als adviseur inclusiviteit mee in een ICT bedrijf voor mensen met autisme en geeft Kijk op Werk advies aan een culturele organisatie rondom het aannemen en begeleiden van mensen met een arbeidshandicap.


'Kijk op Werk geeft advies over vraagstukken op het gebied van inclusiviteit en het optimaal begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in organisaties'.


Uitvoeren trajecten

Kijk op Werk kan re-integratiebedrijven ondersteuning bieden bij de uitvoer van trajecten voor werkgevers (loopbaanadvies, spoor 2, outplacement en jobcoaching), het UWV (modulaire trajecten, werkfit, naar Werk en jobcoaching), gemeentes (sociale activering, bemiddeling naar werk of jobcoaching) en verzekeraars (spoor 2, spoor 3).  Ook detachering van een re-integratieadviseur van Kijk op Werk (bijvoorbeeld naar een gemeente, verzekeraar of mobiliteitscentrum van een organisatie) behoort tot de mogelijkheden.

Naast veel ervaring met in- door en uitstroomtrajecten binnen organisaties is Kijk op Werk gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met psychische en lichamelijke beperkingen.  Daarbij maakt leeftijd of het opleidingsniveau (ongeschoold, MBO-niveau 2,3 of 4, HBO, universitair) niet uit.

Kijk op Werk vindt het een uitdaging om voor mensen een passende werkplek te zoeken, de juiste voorwaarden te creëren en ervoor te zorgen dat de werkplek ook op de langere termijn wordt behouden. Ook het in kaart brengen van wensen en mogelijkheden en het onderzoeken hoe medewerkers door kunnen stromen of beter kunnen functioneren, sluit aan bij de kennis en ervaring.


Afspraak maken om van gedachten te wisselen?Werken aan werk!
Loopbaanadvies, re-integratie en (job)coaching!